Author : Maria Heidrich
Poster : "CZEKAJ NA MNIE", 1962
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Signed : Maria Heidrich-Wieczorek
Value : $ 650 +
Film : "Zdi mienia" / 'Wait for Me'/ , SU (COKS Alma-Ata), 1943
Directed by Aleksander Stolper & Boris Iwanow
Starring : Borys Blinow, Walentyna Sierowa, Lew Swierdlin, Michail Nazwanow