Author : Maciej Hibner
Poster : "MILOSC POWRACA WIOSNA", 1961
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 750 +, rare
Film : "Do buduszczej wiesny" / 'Until Next Spring'/ , SU (Lenfilm), 1960
Directed by Wiktor Sokolow
Starring : Ludmila Marczenko, Innokienti Smoktunowski, Maria Prozwan-Sokolowa, W. Archipienko