Author : Maciej Hibner
Poster : "PRZYGODA W NIEBIE", 1959
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 550 +
Film : "Siromaszka radost", Bulgaria (Sofia), 1958
Directed by Anton Marinowicz
Starring : Ivan Dimow, Wiera Kowaczewa, Georgi Stamatow, Emilia Radewa