Author : Maciej Hibner
Poster : "TAJEMNICA WIECZNEJ NOCY", 1957
A1 vertical : 23,2" x 33.1" (59 x 85 cm), color offset
Circulation : 19000
Value : $ 450 +
Film : "Tajna wiecznoj noczi" /'Mystery of the Eternal Night'/, SU (Mosfilm), 1956
Directed by Dimitri Wasiliew & Abram Room
Starring : Michal Astangow, Iwan Pierewierziew, Helena Izmailowa