Author : Lucjan Jagodzinski
Poster : "WASSA ZELEZNOWA", 1954
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm)
Value : $ 750 +, rare
Film : "Wassa Zeleznowa", SU (Gorki), 1953
Directed by Leonid Lukow
Starring : Wiera Paszennaja, Michail Zarow, Nikolaj Szamin