Author : Wladyslaw Janiszewski
Poster : "PIERWSZY LOT W KOSMOS", 1962
A2 vertical = 16" x 23" (40.5 x 58.5 cm), 2-color offset
Recent price : $ 275
Film : "Pierwyj rejs k zwiezdam", SU (Centrdokufilm Moskwa), 1961
Documentary directed by Dimitr Bogolepow