Author : Wladyslaw Janiszewski
Poster : "DWA OBLICZA NATASZY", 1959
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 450 +
Film : "Gody molodyje" , SU (Dowzhenko (Kiev), 1959
Directed by Aleksiej Miszurin
Starring : Swietlana Ziwankowa, Wiktor Rudoj, Walentin Kulik, Jelena Maszkara