Author : Wladyslaw Janiszewski
Poster : "DZIECIECE MARZENIA", 1963
A2 vertical = 16" x 23" (40.5 x 58.5 cm), 3-color offset
Recent price : $ 250
Film : "Malenkije miecztatieli, SU (Bielarusfilm), 1962
Directed by Wiktor Turow, O. Grieczicho & A. Jastrebow
Starring : Walentyna Kucenko, Borys Bitiukow, Ira Kriwoszanowa, Dima Szustenko