Author : Wladyslaw Janiszewski
Poster : "GRZESZNICY BEZ WINY", 1962
A2 vertical = 16" x 23" (40.5 x 58.5 cm), color offset
Recent price : $ 200
Film : "Bez winy winowatyje", SU (Mosfilm), 1945
Directed by Wladimir Pietrow
Starring : Alla Tarasowa, Wiktor Stanicyn, Wladimir Druznikow, Borys Liwanow, Olga Wikland