Author : Wladyslaw Janiszewski
Poster : "SAMOCHODAMI PRZEZ CZARNY LAD", 1963
A2 vertical = 16" x 23" (40.5 x 58.5 cm)
Recent price : $ 350
Film : "Kolona pro Afriku", CS (Barrandov), 1962
Documentary directed by Kamil Pixa & Jiri Svoboda