Author : Wladyslaw Janiszewski
Poster : "TAJEMNICA ZIELONEGO BORU", 1962
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 4-color offset
Value : $ 550 +, rare
Film : "Tajna zielenego bora", SU (Sverdlovsk), 1961
Directed by Oleg Nikolajewski
Starring : Nikolai Dowzenko, W. Machow, W. Jewdokimow, B. Jemlin