Author : Cyprian Koscielniak
Poster : "STREFA GRANICZNA", 1985
B1 horizontal = 38.4" x 26.4" (97.5 x 67 cm), color offset
Circulation : 6750
Value : $ 275 +
Film : "Prikazano wziat zywym" , SU (Gorki), 1983
Directed by Wiktor Zywolub
Starring : Aleksander Arzylowski, Konstantin Stiepankow, Aleksandra Jakowlewa, Michail Pugowkin