Author : Andrzej Krajewski
Poster : "GWIAZDY W MORZU", 1966
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 5200
Value : $ 700 +, rare
Film : "Kakoje ono, morie ?", SU (Gorki), 1964
Directed by Eduard Boczarow
Starring : Andriej Bucharow, Tania Antipina, Nikolaj Kriuczkow, Wasili Szukszyn