Author : Jan Lenica
Poster : "SZWEDZKA ZAPALKA", 1954
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Recent price : $ 1200, very rare
Film : "Szwiedskaja spiczka", SU (Mosfilm), 1954
Directed by Konstantin Judin
Starring : Aleksiej Gribow, Michail Nazwancew, Tamara Nosowa