Author : Maciej Raducki
Poster : "MYSLIWI MORZ POLUDNIOWYCH", 1958
A2 horizontal = 23" x 16" (58.5 x 40.5 cm)
Value : $ 350
Film : "Ochotniki juznych moriej", SU (Centrdokufilm Moskwa (CWFD)1956
Documentary directed by S. Kogan