Author : Maciej Raducki
Poster : "NIEPRZYJACIEL U PROGU", 1964
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 4-color offset
Circulation : 9000
Value : $ 450 +
Film : "U twojego poroga" / 'At Your Threshold'/ , SU (Mosfilm, 1962
Directed by Wasili Ordynski
Starring : Nadiezda Fiedosowa, Lilija Dziuba, Borys Jurczenko, Roman Chomiatow