Author : Maciej Raducki
Poster : "WIELKA, WIEKSZA I NAJWIEKSZA", 1963
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Recent price : $ 300
Film : Poland (Start)
Directed by Anna Sokolowska
Starring : Kinga Sienko, Zofia Kucowna, Bronislaw Pawlik