Author : Stanislaw Rozwadowski
Poster : "OPOWIESC O POLOWANIU", 1953
A1+ horizontal = 33.1" x 23.6" (84 x 60 cm)
Value : $ 750 +, very rare
Film : SU (Wytwornia filmow popularno-naukowych w Moskwie)
Directed by A. & S. Aleksiejew