Author : Romuald Socha
Poster : "NA WYSPIE LEZ", 1987
B2 vertical = 19.2" x 26.4" (48.8 x 67 cm), color offset
Circulation : 2730
Value : $ 250
Film : "Dwoje na ostrowie slioz", SU (Bielarusfilm), 1987
Directed by Wiktor Daszuk
Starring : Michail Nieganow, Swietlana Riabowa, Siergiej Koltakow