Author : Romuald Socha
Poster : "ZDOLNY DO WSZYSTKIEGO", 1976
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Circulation : 11900
Recent price : $ 200
Film : "Potrasajuszczij Bierendiew", SU (Gorki), 1975
Directed by Igor Wozniesienskij
Starring : Siergiej Obrazcow, Andriej Charybin, Jewgieni Jewstigniejew, Lilija Jewstigniejewa