Author : Jerzy Srokowski
Poster : "PANIENKA Z OKIENKA", 1964
version 1 : A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 4-color offset
version 2 : A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset (lit.)
version 3 : 1/2 A1 horizontal = 33" x 11.8" (84 x 30 cm), 2-color offset
Circulation : 11500 (v.1) / 10000 (v.3)
Value : $ 750 + / set
Film : Polish (Start)
Directed by Maria Kaniewska
Starring : Pola Raksa, Jadwiga Chojnacka, Krzysztof Chamiec