Author : Jerzy Srokowski
Poster : "SZKLANY PANTOFELEK", 1961
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 6-color offset
Value : $ 750 +, rare
Film : "Kristalnyj baszmaczok Zoluszki" / 'Cinderella'/ , SU (Gorki), 1960
Directed by Aleksander Rou & Rostislaw Zacharow
Starring : Raisa Struczkowa, Giennadi Lejdach, Katarzyna Maksimowa