Author : Marian Stachurski
Poster : "DWOJE Z WIELKIEJ RZEKI", 1958
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Recent gallery price : $ 400, rare
Film : Poland (Start)
Directed by Konrad Nalecki
Starring : Bogusz Bilewski, Tadeusz Bialoszczynski