Author : Marian Stachurski
Poster : "CZLOWIEK Z PIERWSZEGO STULECIA", 1963
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 6-color offset
Circulation : 10000
Value : $ 400
Film : "Muz z prvniho stoleti", CS (Barrandov), 1961
Directed by Oldrich Lipsky
Starring : Milos Kopecky, Radovan Lukavsky, Otomar Krejca, Anita Kajlichova, Vit Olmer