Author : Marian Stachurski
Poster : "MEZNI LUDZIE", 1963
A2 vertical = 16" x 23" (40.5 x 58.5 cm), color offset
Recent price : $ 300
Film : "Naszi sowremienniki", SU (Centrdokufilm Moskwa), 1961
Documentary directed by Jekaterina Wermiszewa