Author : Marian Stachurski
Poster : "NA NASZYM PODWORKU", 1958
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm)
Value : $ 450 +
Film : "Nasz dwor", SU (Gruzja Film), 1956
Directed by Rezo Czcheidze
Starring : Sofiko Cziaureli, Leila Abaszidze, L. Pilpani