Author : Marian Stachurski
Poster : "MIEDZY MORZEM SRODZIEMNYM A CZERWONYM (NOTATNIK IZRAELSKI)", 1958
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Recent price : $ 700
Film : Poland (OUF Warszawa)
Documentary directed by Jerzy Bednarczyk & Andrzej Milosz