Author : Marian Stachurski
Poster : "ZOBACZYMY SIE W NIEDZIELE", 1959
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Recent price : $ 450
Film : Poland (Rytm)
Directed by Stanislaw Lenartowicz
Starring : Stanislaw Gronkowski, Ryszard Wojtyllo, Ryszard Pietruski