Author : Franciszek Starowieyski
Poster : "CZTERDZIESTY PIERWSZY", 1956
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Circulation : 17000
Recent price : $ 1200, rare
Film : "Sorok pierwyj" / 'The Year 41'/, SU (Mosfilm), 1956
Directed by Grigori Czuchraj
Starring : Izolda Izwickaja, Oleg Strizenow, Nikolai Kriuczkow