Author : Maurycy T. Stryjecki
Poster : "CI Z PIERWSZEJ EKIPY", 1956
A1+ vertical : 23" x 34" (58.5 x 86 cm), color offset
Circulation : 26000
Value : $ 700, rare
Film : "Pierwyj eszelon", SU (Mosfilm), 1955
Directed by Michail Kalatazow
Starring : Wsiewolod Sanajew, Oleg Jefremow, Izolda Izwicka, Nina Doroszina