Author : Maurycy T. Stryjecki
Poster : "CZAS ROZLAKI", 1962
A1 vertical = 23.1" x 32.8" (58.8 x 83.2 cm)
Value : $ 300
Film : "Ketili adamianebi", SU (Gruzja Film), 1961
Directed by Szota Managadze
Starring : Nanuli Pirweli, Otar Megwinetuchucesi, Tengiz Arczawadze