Author : Maurycy T. Stryjecki
Poster : "W CISZY STEPOWEJ", 1960
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), 2-color rotogravure
Value : $ 700 +, rare
Film : "W stiepnoj tiszy", SU (Mosfilm), 1959
Directed by Siergiej Kazakow
Starring : Nina Guliewa, Eduard Izotow, Michail Kuzniecow, Wsiewolod Sanajew