Author : Maurycy T. Stryjecki
Poster : "Z ISKRY ROZGORZEJE PLOMIEN", 1962
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), 2-color offset
Value : $ 300 +
Film : "W naczale wieka", SU (Mosfilm), 1961
Directed by Anatoli Rybakow
Starring : Jurij Kajurow, Elena Sitko, Warwara Obuchowa, Nikolaj Annienkow