Author : Maria Syska
Poster : "MIASTO BEZ WODY", 1960
A1 horizontal = 33" x 23" (84 x 58.5 cm), color offset
Value : $ 700 +
Film : "Zazda", SU (Odessa), 1959
Directed by Jewgienij Taszkow
Starring : Wiaczeslaw Tichonow, Walentina Chmara, Jurij Bielow