Author : Roslaw Szaybo
Poster : "DOM Z FACJATA", 1963
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Unsigned
Circulation : 16000
Value : $ 400
Film : "Dom z miezaninom", SU (Jalta), 1960
Directed by Jakow Bazelian
Starring : Sergiusz Jakowlew, Nelly Myszkowa, Olga Zizniewa