Author : Henryk Tomaszewski
Poster : "PIATKA Z ULICY BARSKIEJ", 1954
A1 vertical = 23" x 33.3" (58.5 x 84.5 cm), color offset
2 versions : 1-gr., reissued 1958; 2- fot.-lit.
Recent price : $ 750, rare
Film : Poland (WFF Lodz)
Directed by Aleksander Ford
Starring : Aleksandra Slaska, Tadeusz Janczar, Tadeusz Lomnicki, Andrzej Kozak