Author : Henryk Tomaszewski & Jerzy Zaruba
Poster : "WIZYTY TEATRALNE W TEATRZE SATYRYKOW", 1953
A1+ vertical = 23.6" x 33.5" (60 x 85 cm), color offset
Recent price : $ 650, rare
Film : Poland (WFF Lodz)
Documentary directed by Ludwik Perski