Author : Henryk Tomaszewski
Poster : "FESTIWAL FILMOW RADZIECKICH DLA DZIECI I MLODZIEZY", 1958
29.X - 4.XI.58
A1 vertical = 24.2" x 32.3" (61.5 x 82 cm), color offset
Recent price : $ 700, rare
Event poster