Author : Henryk Tomaszewski
Poster : "NIEROZLACZNI PRZYJACIELE", 1953
A1 horizontal = 33.9" x 23.4" (86 x 59.5 cm), color offset
Recent price : $ 1000, rare
Film : "Nierazlucznyje druzja", SU (Dowzhenko - Kiev), 1953
Directed by Wasilij Zurawliew
Starring : Michail Kuzniecow, Eugeniusz Samojlow, Wolodia Sudjin, Wolodia Luszczik