Author : Jerzy Treutler
Poster : "SZUKAM OJCA", 1960
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 400 +
Film : "Diewuszka iszczet otca", SU (Bielarusfilm), 1959
Directed by Lew Golub
Starring : Ania Kamienkowa, Wowa Guskow