Author : Jerzy Treutler
Poster : "ZEGNAJCIE PRZYJACIELE", 1970
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
Value : $ 250 +
Circulation : 4200
Film : "Sbogom, prijatieli !", Bulgaria (Sofia), 1970
Directed by Borislaw Szaralijew
Starring : Wolodia Smirnow, Mladen Mladenow, Tania Massalitinowa, Galia Szaralijewa