Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "DRZWI W MURZE", 1973
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm), color offset
2 versions : 1- fot., 2- fot.-gr.
Circulation : 13200 / 13400
Value : $ 225
Film : Poland (Tor)
Directed by Stanislaw Rozewicz
Starring : Zbigniew Zapasiewicz, Ryszarda Hanin, Wanda Neumann