Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "FATALNY BLAD", 1989
B1 horizontal = 38.4" x 26.4" (97.5 x 67.5 cm), offset
Circulation : 2210
Recent price : $ 300
Film : "Rokowaja oszibka", SU (Gorki), 1988
Directed by Nikita Chubow
Starring : Larisa Pawlowa, Natalia Androsik, Olga Agiejewa, Irina Kaszalijewa