Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "KILKA PYTAN NA TEMATY OSOBISTE", 1980
B1 vertical = 26.4" x 38.4" (67.5 x 97.5 cm), offset
Circulation : 8750
Value : $ 275 +
Film : "Nieskolko interwju po licznym woprosam" / 'Some Interviews on Personal Matters'/ , SU (Gruzja Film), 1979
Directed by Lana Gogoberidze
Starring : Sofiko Cziaureli, Gija Badridze