Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "NOC BEZ KONCA", 1967
A1 vertical = 23" x 33" (59 x 84 cm), offset
Circulation : 8000
Value : $ 300 +
Film : "Najdalgata noszt" / 'The Longest Night'/, Bulgaria (Sofia), 1967
Directed by Wylo Radew
Starring : Georgij Kalojanczew, Newena Kokanowa, Iwan Bratanow, Georgi Georgijew