Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "OSTATNIE TANGO W 'TITANICU'", 1985
B1 horizontal = 38.4" x 26.4" (97.5 x 67.5 cm), offset
Circulation : 5350
Value : $ 300
Film : "Za gospozicata i nejnata mazka kompanija", Bulgaria (Sofia), 1983
Directed by Iwan Dobczew
Starring : Naum Szopow, Plamena Getowa, Iwan Iwanow, Nikola Todew