Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "W KAZDYM POKOJU DZIEWCZYNA", 1975
A1 vertical = 23" x 33" (59 x 84 cm), color offset
Circulation : 4200
Value : $ 300
Film : "V kazdem pokoje zena", CS (Barrandov), 1974
Directed by Jaroslav Balik
Starring : Ida Rapaicova, Antonie Hegerlikova, Hana Maciuchova