Author : Mieczyslaw Wasilewski
Poster : "ZAGUBIENI W TAJDZE", 1980
B1 horizontal = 38.4" x 26.4" (97.5 x 67 cm), offset
Circulation : 7100
Value : $ 300 +
Film : "Desant na Oringu" , SU (Lenfilm), 1979
Directed by Michail Jerszow
Starring : Tatiana Wasiliewa, Timofiej Spiewak, Tamaz Toloraja