Author : Stanislaw Zamecznik
Poster : "GDY DRZEWA BYLY DUZE", 1962
A1 vertical = 23" x 33" (58.5 x 84 cm)
Recent price : $ 300
Film : "Kagda dierewia byli bolszymi", SU (Gorki), 1961
Directed by Lew Kulidzanow
Starring : Inna Gulaja, Jurij Nikulin, Leonid Kurawliow, Jekaterina Mazurowa