Author : Wojciech Zamecznik
Poster : "ATOMY W SLUZBIE CZLOWIEKA", 1957
A1+ vertical : 23" x 33.9" (59 x 86.1 cm), color offset
Signed : WZ
Value : $ 700 +, rare
Film : "Atomnaja energia dla mirnych celej", SU (Moscow Documentary Film Studios), 1955
Documentary directed by Wladimir Sznejderow